Tragisch ongeval - molen Windlust Siddeburen (Begeman)

In 1899 vond er in Westerbroek een tragisch ongeval plaats. De enige zoon van molenaar Stel uit Siddeburen, de 12-jarige Ailko, kwam daarbij om het leven.

Ailko en zijn vader Geert Stel waren onderweg met paard en wagen, beladen met een achttal varkens. Molenaar Stel kwam onderweg bekenden tegen, stapte van de wagen en gaf de leidsels aan zijn zoon. Zelf volgde hij de aanspanning al lopend, samen met de bekenden. Ter hoogte van Westerbroek sloeg het noodlot toe: het paard schrok, sloeg op hol en de aanspanning kwam in de sloot terecht. Ailko raakte ernstig bekneld. Een zekere dokter Inden heeft zich ingespannen om zijn leven te redden. Tevergeefs. Onderweg naar het ziekenhuis is de arme jongen 'onder smartelijk lijden' gestorven. Meer dan honderd jaar later heeft een dergelijk bericht nog altijd impact: arme jongen, arme ouders.

Ailko was zoals dat ging vast en zeker de beoogd opvolger van zijn vader om de molen in Siddeburen te draaien. Bij mijn onderzoek daarnaar, kwam ik een bekende familienaam tegen: Begeman. Het is mij al vaker opgevallen dat leden van deze familie destijds graag 'convenient' trouwden: met welgestelde weduwen bijvoorbeeld. De molen in Siddeburen staat bekend als de molen van Begeman, maar hoe is dat dan gekomen? 

Ailko had vier oudere zussen en éen jongere, Hilje. Op 32-jarige leeftijd was zij nog ongetrouwd, waarschijnlijk indertijd betiteld als een oude vrijster. Hoe gaan die dingen? Waarschijnlijk heeft een klant of relatie een hengeltje uitgegooid bij andere molenaars of boeren. Molenaar Abraham Begeman van de molen in Meedhuizen had een ongehuwde zoon Tido. Tido, 31 jaar oud, werkte o.a. in Delfzijl en Nieuwolda, maar in juni 1923 woonde hij in Siddeburen. Ongetwijfeld was hij in dienst van de inmiddels zieke molenaar Geert Stel en hield de molen aldaar draaiend. De oplossing lag voor de hand: Tido trouwde op 8 juni 1923 in Slochteren met Hilje Stel. Nog geen maand later, op 2 juli, overleed de oude molenaar. Stel's molen 'Windlust' werd de molen van Begeman. Tido en Hiltje zorgden voor opvolging: in 1943 werd met hun zoon Abraham Begeman een vennootschap opgericht tot o.a. het exploiteren van een korenmolen en handel in veevoeder. Oorlogshandelingen beschadigden de molen dermate dat hij een paar jaar met maar één roede heeft gedraaid. In 1948 is de molen afgebroken. 


Gezinsstaat Geert Stel 

Geert Stel, geb. Nieuw-Scheemda op 25 apr 1853,  zoon van Ailko Hindriks Stel en Martha Geerts Wol (molenaarsknecht Veendam op 16 sep 1877, molenaarsknecht Muntendam in 1878, korenmolenaarsknecht Sappemeer op 14 okt 1878, koopman Eexta op 9 aug 1884, molenaar Nieuw-Scheemda op 13 feb 1887, molenaar Sappemeer op 2 sep 1890, molenaar Siddeburen tussen 25 apr 1899 -  8 jun 1923), ovl. Siddeburen op 2 jul 1923; 

tr. Muntendam op 15 mei 1877

met Geertje Kalk, geb. Borgercompagnie op 14 mrt 1853, dochter van Hinderk Jacobs Kalk en Janna Hindriks Kief, ovl. Siddeburen op 2 okt 1910.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Stel, geb. Veendam op 16 sep 1877, ovl. Siddeburen op 15 apr 1937.

2. Martha Stel, geb. Sappemeer op 14 okt 1878, ovl. Sappemeer op 17 jun 1879.

3. Martha Stel, geb. Sappemeer op 26 okt 1879, ovl. Drachten op 23 sep 1960.

4. Hinderika Stel, geb. Eexta op 9 aug 1884, ovl. Groningen op 2 mrt 1957.

5. Ailko Hindrik Stel, geb. Nieuw-Scheemda op 13 feb 1887, ovl. Groningen op 25 apr 1899.

6. Hilje Stel, geb. Siddeburen op 2 sep 1890, ovl. Groningen op 31 mrt 1961, tr. Slochteren op 8 jun 1923 Tido Begeman, geb. Meedhuizen op 2 dec 1891, molenaar, ovl. Siddeburen op 3 jun 1973.Bronnen: 

Groninger Archieven: www.allegroningers.nl

Tresoar: www.allefriezen.nl

Krantenarchieven: krantenartikelen, familieadvertenties: www.Delpher.nl  "Familiebericht". "Nieuwsblad van het Noorden". Groningen, 04-07-1923. Geraadpleegd op Delpher op 11-03-2019, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010884571:mpeg21:a0024

Molens – www.molendatabase.org

Molen Begeman – Meedhuizen : http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=11 

Molen Begeman (Stel) – Siddeburen : http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=359 

 

Afbeeldingen molen Windlust: allemolens.nl