In 1793 werd de Franse Republikeinse kalender ingesteld in Nederland, en wel met terugwerkende kracht vanaf 22 september 1792, de datum waarop de Franse republiek was uitgeroepen.

Op 1 januari 1806 ging men weer verder met de Gregoriaanse kalender. Van 1806 tot 1810 was Napoleons broer Lodewijk Napoleon koning van het Koninkrijk Holland en hij schreef het gebruik van Oudhollandse namen voor de maanden wettelijk voor. Je komt ze in die periode ook tegen in verschillende wettelijke acten.

Voortaan heetten de maanden:

JANUARi

LOUWMAAND

FEBRUARI

SPROKKELMAAND

MAART

LENTEMAAND

APRIL

GRASMAAND

MEI

BLOEIMAAND

JUNI

ZOMERMAAND / WIEDEMAAND

JULI

HOOIMAAND

AUGUSTUS

OOGSTMAAND

SEPT

HERFSTMAAND

OKTOBER

WIJNMAAND

NOVEMBER

SLACHTMAAND

DECEMBER

WINTERMAAND

 

In het koninkrijk der Nederlanden (1815) ging men weer over naar de benamingen uit het latijn.

LOUWMAAND

JANUARi

SPROKKELMAAND

FEBRUARI

LENTEMAAND

MAART

GRASMAAND

APRIL

BLOEIMAAND

MEI

ZOMERMAAND / WIEDEMAAND

JUNI

HOOIMAAND

JULI

OOGSTMAAND

AUGUSTUS

HERFSTMAAND

SEPT

WIJNMAAND

OKTOBER

SLACHTMAAND

NOVEMBER

WINTERMAAND

DECEMBER