Mijn onderzoek naar de genealogische achtergronden van mijn familie is ooit begonnen met een kopie van een Acte van Bekendheid van Stijntje Jans (Christina) Langbeek. Mijn grootmoeder, Martje Bakker-Hansma, had deze in haar bezit,  met nog enkele andere aktes waaruit bleek dat ene Reindert Koning aangifte deed van de geboorte van Stijntjes zoon Peter. Volgens mijn oma was Reindert de vader van Peter. Bewijs hiervoor had ze niet. Inmiddels zijn we járen verder en ben ik er -na onderzoek- ook van overtuigd dat Reindert de vader van Peter Langbeek is. Hoewel er geen wettig bewijs voorhanden is, zijn de gevonden aanwijzingen (vernoemingen, volkstelling) voor mij overtuigend genoeg. 

Mijn onderzoek naar de genealogische achtergronden van mijn familie is ooit begonnen met een kopie van een Acte van Bekendheid van Stijntje Jans (Christina) Langbeek. Mijn grootmoeder, Martje Bakker-Hansma, had deze in haar bezit,  met nog enkele andere aktes waaruit bleek dat ene Reindert Koning aangifte deed van de geboorte van Stijntjes zoon Peter. Volgens mijn oma was Reindert de vader van Peter. Bewijs hiervoor had ze niet. Inmiddels zijn we járen verder en ben ik er -na onderzoek- ook van overtuigd dat Reindert de vader van Peter Langbeek is. Hoewel er geen wettig bewijs voorhanden is, zijn de gevonden aanwijzingen (vernoemingen, volkstelling) voor mij overtuigend genoeg. 

 Uit het schoolmeestersrapport over Harkstede en Scharmer blijkt, dat er in de periode rond 1840 veel Evangelisch Luthersche Duitse immigrantin deze contreien leefden. In het rapport wordt gewag gemaakt van een levensstijl onder deze bevolkingsgroep die (waarschijnlijk ten gevolge van grote armoede) los en liederlijk mag heten. Stijntje leek hierop geen uitzondering. Zwanger en wel werd haar eerste huwelijk gesloten na overlegging van een bewijs van onvermogen. Haar echtgenoot stierf en Stijntje kreeg daarna twee kinderen van wie de vader onbekend is. In 1849 is Stijntje 41 jaar oud en krijgt ze een kind van de dan twintigjarige Reindert Filippus Koning. Ze blijft ongehuwd, krijgt nog een dochter en dan, op 50- jarige leeftijd, krijgt ze haar laatste kind: Peter, mijn betovergrootvader. Nadat zij op zeventig-jarige leeftijd gestorven is, vindt Reindert een nieuwe liefde Hillegien Lamein, wederom een oudere vrouw. Deze keer is zijn keuze 'slechts' 15 jaar ouder en hij trouwt met haar. Dat doet me toch vermoeden dat zijn relatie met Stijntje hem ondanks het leeftijdsverschil goed bevallen is.¹

Voor het Duitse voorgeslacht van Stijntje Jans Langbeek verwijs ik u graag naar de parenteel van Marten Langenbeck. De maker van deze site heeft kunnen putten uit het onderzoek van Michel Lambeek.

De familie Langbeck kwam uit de omgeving van Wilstorf, Harburg (Hamburg). Een van de voorouders woonde "an der Aussenmuehle", een meer in de nabijheid van Hamburg. Vlak bij dat meer ligt het gehucht Langenbeck. De naam komt van "langen Bach", juist: een lange beek.  Deze naam, met c: Langenbeck, werd door de voorouders van Stijntje gevoerd. Voor mij is de cirkel rond. De familie Langbeek, Lambeek, Lambeck, Langbeck heeft haar naam te danken aan dit plaatsje, dat is voortgekomen uit slechts 1 boerderij met een daarbijbehorende watermolen, die rond 1306 voor het eerst werd genoemd!

Hamburg-Langenbek is overigens ook een bekende vindplaats van Romeinse gebruiksvoorwerpen, dankzij een urnenveld ter plaatse. 


 

¹) Inmiddels, in 2019, weet ik weer iets meer van Reinder. Nadat zijn vrouw Hillegien Lamein 1890 is gestorven, komt er een jonge vrouw bij hem wonen. Ze is 34 jaar jonger dan Reindert. In 1893 geeft Reindert de geboorte van kind ten zijne huize aan, dat in zijn tegenwoordigheid is geboren, en dat naar hem wordt vernoemd. Zijn kind? Zeg het maar! Feit is dat het gezinnetje in het armhuis van Midlaren, eindigt. Het overlijden van het echtpaar wordt door de respectievelijke armvaders aangegeven. Binnenkort maar eens een artikel aan Reindert wijden! 

 

©yinnar.nl