Mijn onderzoek naar de genealogische achtergronden van mijn familie is ooit begonnen met een kopie van een Acte van Bekendheid van Stijntje Jans (Christina) Langbeek. Mijn grootmoeder, Martje Bakker-Hansma, had deze in haar bezit,  met nog enkele andere aktes waaruit bleek dat ene Reindert Koning aangifte deed van de geboorte van Stijntjes zoon Peter. Volgens mijn oma was Reindert de vader van Peter. Bewijs hiervoor had ze niet. Inmiddels zijn we járen verder en ben ik er -na onderzoek- ook van overtuigd dat Reindert de vader van Peter Langbeek is. Hoewel er geen wettig bewijs voorhanden is, zijn de gevonden aanwijzingen (vernoemingen, volkstelling) voor mij overtuigend genoeg. 

1856 - De vroege ochtendzon piept door de wolken als Stijntje Jans Langbeek de deur van haar schamele veenhut opent. Zuchtend leunt ze even tegen de deurpost en plaatst haar handen in de zij. Haar gezicht draagt duidelijke sporen van een zwaar leven, maar ondanks dat heeft ze iets aantrekkelijks en innemends. Misschien zijn het haar heldere blauwe ogen, waaruit -  ondanks haar zorgen - de levenslust sprankelt. Die blauwe ogen spreken boekdelen, ze lokken en strelen als ze vrolijk is, stralen als ze naar haar kinderen kijkt en worden verdonkerd wanneer de dagelijkse zorgen de overhand krijgen.

Stijntje Jans Langbeek, alias Kristina Langbeek, geboren te Westerbroek op 15 mei 1808, overleden te Hoogezand op 30 november 1878, dochter van Johann Jurgen Langbeek en Helena Catharina Kweeboom.