We kunnen wel stellen dat de dragers van de naam Hartenhof (of Hartenhoff) in Nederland allen afstammen van één stamvader: Amel Cornelis.  Hij is geboren in 1706 te Westerbroek en stierf na 1767. De negen kinderen, die hij en zijn vrouw Fennegyn Gerrits kregen, werden allen geboren in Kolham, in de provincie Groningen. Tot in de vorige eeuw waren de Hartenhoffen daar te vinden en op de begraafplaats bij het kleine kerkje van Kolham zijn de graven van enkele nazaten van Amel en Fennegyn nog steeds aanwezig. De doopnaam Amel komt nog steeds voor in de familie Hartenhof(f) maar heeft zich inmiddels natuurlijk ook verspreid binnen andere familienamen in de regio. De (fragment)genealogie van Amel Cornelis is beperkt tot dragers van de achternaam Hartenhof(f) in mannelijke en vrouwelijke lijn. De achter-achter enz. kleinkinderen bleven niet alleen in Nederland: een drietal kleinzoons van Amel's jongste zoon Roelf besloot in Amerika te proberen een nieuw bestaan op te bouwen. Het werd een lange, enerverende en soms dramatische reis. Maar het lukte en zo kwam het dat er nu een schare Amerikaanse Hartenhoffen leeft.

 Bronvermelding: 

  • Gegevens over de eerste twee generaties en het gezin van Harm Amels verkregen van de heer R. Dolfin, Groningen.
  • Aanvulling op het gezin van Margyn Amels verkregen van Gert Zuidema, Groningen
  • De Amerikaanse staak van Roelef Amels (van) Hartenhoff is verkregen van Sherry Toelle en Lori Hartenhoff, beide in de U.S.A..

Amelinck Hendriks, gedoopt te Nieuw Scheemda in het jaar 1637, getrouwd te Schildwolde op 28 juli 1667 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met Aeltyn Cornelys (ongeveer 27 jaar oud), geboren te Schildwolde rond 1640. Uit dit huwelijk:

Hinderkien Hindriks Bos , gedoopt te Haren 1802 (Ned.Herv.), overleden te Kolham, gem. Slochteren 1846, 43 jaar oud, landbouwerse te Kolham, dochter van Hendrik Harms Bos (landbouwer) en Aaltje Hinderks van Zanten. [ i ]

Hinderkien is getrouwd te Slochteren 1822 voor de kerk, op 19-jarige leeftijd (1) met

Amel Cornellis Hartenhof (35 jaar oud), gedoopt te Kolham 1786 (Ned.Herv.), overleden te Slochteren 1830, 44 jaar oud, landbouwer, zoon van Kornelis Amels Hartenhof (landbouwer) en Hinderkien Derks (landbouwerse). [ii]

Uit dit huwelijk:

           1                Kornelius Hartenhoff ook genaamd Kornelius Hartenhof, geboren te Kolham 1822, landbouwer. Kornelius is getrouwd te Slochteren 1861, op 38-jarige leeftijd met Elsje Scholtens (53 jaar oud), geboren te Kolham 1808, landbouwer, wonende te Kolham, dochter van Johannes Pieters Scholtens en Stijntje Gosses.

           2                Hindrik Hartenhof, geboren te Kolham 1825, overleden aldaar 1879, 53 jaar oud, landbouwer. Hindrik is getrouwd te Slochteren 1859 voor de kerk (Ned.Herv.), op 33-jarige leeftijd met Stijntje Drijfholt (25 jaar oud), geboren te Kolham 1833 (Ned.Herv.), overleden aldaar 1893, 59 jaar oud, landbouwersche, dochter van Jan Ekkes Drijfholt (landbouwer) en Pieterke Gerrits Hartenhof (zonder beroep).

           3                Aaltje Hartenhof, geboren te Kolham 1828, overleden te Slochteren 1876, 48 jaar oud.[iii] Aaltje is getrouwd te Sappemeer 1854, op 25-jarige leeftijd met[iv] Bartholomeus Johannes Adamus Burghardt (26 jaar oud), geboren te Sappemeer 1827, overleden te Kolham 1906, 78 jaar oud, zoon van Adam Burghardt en Jantje van der Meer.