De familie Hansma, hier omschreven, stamt oorspronkelijk uit Wanswerd. Nazaten vestigden zich in Blija en vervolgens trokken er rond 1900 Hansma's  naar Groningen. Een enkele, Johannes Hansma, vertrok naar Amerika.

De kwartierstaat van Martje Hansma (1906-1993) bevat o.a. de familienamen: Boonstra, Koning, Langbeek, Schievink, Nieboer, Tibma, Miedema, Westers en Fijn. Van Jan Schievink is hier zowel de gezinsstaat als de kwartierstaat gepubliceerd. De kwartierstaat is in PDF-format en te lezen met Acrobat reader. 

Onder statistiek 1911 treft u de bevolkingsgegevens van Nederland in 1911 aan, zoals deze zijn overgenomen uit de staatscourant door Albert Hansma (1874-1940).