Exhibitum Zuidbroek den 5 Sept. 1787

Staat en inventaris van alle Zodanige Goederen als Lamko Lammers Steenhuis op desselvs dodelijk deces in den Scheemda heeft nagelaten en in leeven met deszelvs vrouw Hilke Mennes gepossideert en thans door haar als inventarisanten wordt overgegeeven.

Vaste goederen:

 

Een behuising en tuin cum annexis met een Rogge-molen, alles staande en gelegen in de Scheemda tezamen getaxeert op f. 6000,--

 

Wordende thans door inventarisante bewoond en gebruikt

 

Levendige have

 

Een Koeij

f. 35,-,-

Een Zwijn

f. 15,-,-

Een Schaap

f.  5,-,-

Hout-we….k

De Schuur en agterhuis

 

Een Kare

1,-,-

Drie Vorken

-,15,-

Een Schoffel

-,12,-

Een dito kleine

-,10,-

Lats 1

6057-17,-

Een Harke

-,8,-

Padtschoffel

-,8,-

Oude vaaten

-10-

Een ophoofd

-15-

Twee Vaaten

1-12-

Een Torfvat

-12-

Drie Waschenbalijs

3-10-

Schrage

- 3 -

Hak balij

- 3 -

Eenige planken

3-5-

Spek kist

- 6 -

Torvbijl

- 6 -

Karn met Pols

4 - -

Drie Tijnen

3 - -

Vier Melkbalijs

1-7 -

Teemse

- 2 -

Vier houten emmers

2 - 5 -

Huisgeraad

 

Een Kast

13 - -

Cabinet

10 - -

Spiegeltavel

3 - -

2 Ronde tavel

3 - -

2 Vierkanten dito

1 - -

Spinde

- 4 -

2 Kleine Tavels

- 5 -

1 paar houten Schaalen

- 8 -

1 Leije

- 2 -

Klokke

16 - -

Kinderbakje

- 3 -

Mangelgoed

- 12 -

2 Trommen

1 - -

Lats2

f. 72-12- -

Een Spiegel

1 –8-

Eenige Korven

1 - -

2 Hengselkorven

- 12 -

Drie Breeden

- 10 -

13 Stoelen

4 - -

3 Kleine dito

- 10 -

Drie rikjes

- 12 -

Een oud Linnen rikje

- 3 -

Een wiegje

3 – 10 -

Drie stooven

- 6 -

Linnen

 

19 Boven Lakens

45 – 10 -

18 Oude Laakens

22-10-

10 paar Kussentheekens

12-10-0

1 Peul Laken

  -15-

1 Tavel Laken

4 - -

6 Servetten

2 - -

Beddegoed

 

Drie bovenbedden

30 - -

Drie Onderbedden

25 - -

3 Peuluwen

5 –5 -

8 Paar Kussens

13 - -

3 Paar bonte Kussen Theekens

3 - -

4 Stoelkussens

2 - -

3 Peul theekens

1 – 10 -

2 Paar Gordijnen & rabatten

5 - -

3 Bossemkleeden

2 - -

4 Gordijnen

- 10 -

1 Tavelspried

- 5 -

Tin &

 

Drie Coffijpotten

12 - -

2 Dito Messchen

2 –15 -

1 Dito Blik

1-5-

4 Tinnen Schotels

5-12-

3 Dito Kommen

4-4-

6 Tinnen Telders

3- -

2 Dito Theepotten

1-4-

1 Dito Waterpot

-18-

2 Dito Candelaars

-15-

2 Dito Zoutvaten

- 8 -

Peeperdoos

-12-

Pulle

-10-

2 Dito Koppen

- 16 -

Koper Goeder&