Dit betreft een familie Groenema die uit Groningen stamt. Voorzover ik heb kunnen vinden, is er geen verwantschap met de gelijknamige friese familie.

De naam Groenema wordt aangenomen door Jan Jans, geboren 1759 (volgens register van Stemgerechtigden). Deze Jan komt bij zijn huwelijk in 1788 'van Groningen'. Zijn naam zal ongetwijfeld verwijzen naar zijn herkomst van 'Stad'. Mogelijk woonde hij in het oostelijke gedeelte, in de buurt van de plek waar de voormalige Gronenburg (Groenenberg) stond. Tot heden is het me niet gelukt zijn herkomst te ontrafelen.