Dit betreft een familie Groenema die uit Groningen stamt. Voorzover ik heb kunnen vinden, is er geen verwantschap met de gelijknamige friese familie.

De naam Groenema wordt aangenomen door Jan Jans, geboren 1759 (volgens register van Stemgerechtigden). Deze Jan komt bij zijn huwelijk in 1788 'van Groningen'. Zijn naam zal ongetwijfeld verwijzen naar zijn herkomst van 'Stad'. Mogelijk woonde hij in het oostelijke gedeelte, in de buurt van de plek waar de voormalige Gronenburg (Groenenberg) stond. Tot heden is het me niet gelukt zijn herkomst te ontrafelen.

 I Jan Jans Groenema (I), landbouwer, geboren in het jaar 1759, overleden te Slochteren in het jaar 1847, 87 jaar en 167 dagen oud.

Jan is ondertrouwd te Slochteren en getrouwd aldaar in het jaar 1788 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met  Tjaakje Hendriks Stel (23 jaar oud), gedoopt te Kolham in het jaar 1765, overleden te Slochteren in het jaar 1820, 55 jaar en 64 dagen oud. 

Uit dit huwelijk:

Eigenlijk is hij geen voorvader, maar een verwante. Op  19 februari 1945 overleed hij in Haren. Hij was onderwijzer en vertrok op enig moment naar "De Oost" (Oost-Indie; thans Indonesie) om daar in Rijksdienst als onderwijzer aan de slag te gaan. Kornelis ter Laan (die van het Groninger Woordenboek) schreef over hem. Dat stukje werd in het DvhN geherpubliceerd. U vindt het hieronder. 

 Exhibitum Zuidbroek den 5 Sept. 1787

Staat en inventaris van alle Zodanige Goederen als Lamko Lammers Steenhuis op desselvs dodelijk deces in den Scheemda heeft nagelaten en in leeven met deszelvs vrouw Hilke Mennes gepossideert en thans door haar als inventarisanten wordt overgegeeven.

Vaste goederen: