De onbekende Friese tak, Janna Bakker, e.v. Jan Bultena

"Zij is overleden en mijn moeder, haar schoonzuster, heeft toen haar begrafenis nog betaald. Ze is begraven in Harkstede." Dat vertelde mijn opa mij ooit over zijn tante, Janna Bakker, de zus van zijn vader. Dat was alles wat ik wist van deze Janna. Ik veronderstelde op basis van opa's opmerking dat ze arm en nooit getrouwd zou zijn geweest, want waarom zou mijn overgrootmoeder anders de begrafenis hebben moeten betalen? Makes no sense. Dacht ik. 

Maar zoals gebruikelijk in de genealogie: aannames zijn geen feiten. Volgens opa zou zijn tante Janna begraven zijn in Harkstede, de rij en de vorm van het graf waren bekend. Jaren geleden heb ik een paar keer op het kerkhof gestruind, op zoek naar het graf, maar vond het niet. Dus dat was dat. Dacht ik. 

Want een klein onderzoekje leerde dat tante Janna helemaal geen  vrijgezel was! Tante Janna bleek een gezin gehad te hebben. Twee dochters had zij, die beide naar haar moeder, Tjakien Eppes Mulder, zijn vernoemd. Twee meisjes, die nadat hun moeder was overleden een stiefmoeder en twee halfzusjes kregen. En nooit heb ik hierover iets in de familie horen noemen. Denk ik. 

Janna trouwde op 27-jarige leeftijd met de grofsmid Jan Bultena, een weduwnaar die tien jaar ouder was dan zij.  Uit zijn eerste huwelijk met Francina Buiskool, dat ruim acht jaar duurde, had Jan Bultena geen kinderen, voor zover ik heb kunnen nagaan. Op 31 mei 1884 trouwden Jan en Janna in Slochteren. Janna was tot dan werkzaam als dienstmeid, Jan was machinist. Het stel verhuisde naar Zuidwolde, waar op 10 maart 1885 dochter Frouwina Tjakiena werd geboren. Jan's beroep was inmiddels machinist. Op een houtzaagmolen misschien? Zijn getuige is Johannes Strabbing, 34 jaar oud en houtzaagmolenaarsknecht, de andere getuige is veldwachter Renier Francis van der Goor. Frouwina is nooit getrouwd en op 94-jarige leeftijd gestorven in Kollum. De tweede dochter werd geboren over de provinciegrens, in Boijl (Weststellingwerf, Friesland). Zij kreeg de welluidende namen Tjakiena Frouwina. Niet fantasievol, wel eerlijk verdeeld voor wat betreft vernoemingen. Tjakiena trouwde met Egbert Krikke en stierf op 58-jarige leeftijd in Bussum. Janna Bultena-Bakker zag haar dochtertjes niet groot worden. Op 7 oktober 1891 overleed ze in Deinum, Friesland. Haar stoffelijk overschot moet dus zijn teruggehaald of teruggebracht naar Harkstede in de gemeente Slochteren. Haar broer Jan leefde toen nog en was getrouwd met Antje Poth (zij waren de ouders van mijn opa). Het lijkt me logisch dat dit echtpaar, sámen, de terugkeer van Janna heeft betaald en/of geregeld. Jan stierf echter in 1906, toen zijn zoontje Jan slechts drie jaar oud was, en zo bleef alleen Antje over om de historie door te vertellen aan kleine Jan. Misschien lag het toch niet even anders en heeft Antje het niet in haar eentje betaald. Denk ik. 

Om het verhaal nog even af te maken: weduwnaar Jan Bultena trouwde voor de derde keer. Op 23 december 1893 trad hij in Leeuwarden in het huwelijk met Antje Zorn. Jan was 46 jaar oud, Antje slechts 28. Beiden waren woonachtig in Deinum. Antje was een natuurlijk kind van Pietje Tromp, geboren in Leeuwarden op 12 juni 1865, en werd bij het huwelijk van haar moeder met  Antoon Lenard Lodewijk Zorn te Maastricht op 8 januari 1868 gewettigd. Jan Bultena kreeg met Antje ook twee dochters: Petronella Anthonia Lenarda, geboren in 1894 in Deinum en Anna Hermanna, geboren in 1898. Petronella was van 1924 tot 1955 werkzaam in het Klaarkampster Weeshuis in Franeker en overleed, ongehuwd, in 1980 in Leeuwarden op 85-jarige leeftijd. Anna Hermanna trouwde in 1925 met Pieter Bron en overleed in 1981 in Leeuwarden, 82 jaar oud. 

Ik heb geen kleinkinderen van Jan Bultena kunnen vinden: volgens mij kreeg geen van zijn dochters kinderen.  Toch staat er in de overlijdensadvertentie van Antje Zorn een algemene ondertekening van kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zie ik iets over het hoofd of is de advertentie verkeerd gezet? Mijn zoektocht is nog niet ten einde. Denk ik. 

 Parenteel van Jan BultenaGeneratie I

I. Jan Bultena, geb. Bellingwolde 1847, machinist, grofsmid, woont Muntendam 1873, woont met Janna Bakker (zie I) in Deinum in 1891, ovl. Leeuwarden 1924, 

tr. (1) Muntendam 1873 Fransina Buiskool, geb. Muntendam op 1843, ovl. Kolham 1881.

tr. (2) Slochteren 1884 Janna Bakker, geb. Kolham 1857, dienstmeid, ovl. Deinum 1891, begr.Harkstede.

Uit dit huwelijk:

1. Frouwina Tjakina Bultena, geb. Zuidwolde, Bedum 1885
2. Tjakiena Frouwina Bultena, geb. Boijl, gem. Weststellingwerf 1888, volgt II

tr. (3) Leeuwarden op 1893 Antje Zorn, geb. Leeuwarden op 1865, ovl. Leeuwarden op 1955

Uit dit huwelijk:

3. Petronella Anthonia Leonarda Bultena, geb. Deinum 1894, woont Franeker in 1946, ovl. Leeuwarden 1980.

4. Anna Hermanna Bultena, geb. Deinum 1898, bewaarschoolonderwijzeres Leeuwarden 1925, ovl. Leeuwarden 1981, tr. Leeuwarden  1925 Pieter Bron, geb. Leeuwarden circa 1890, kantoorbediende.

Generatie II


II. Tjakiena Frouwina Bultena, geb. Boijl, gem. Weststellingwerf  1888, ovl. Bussum 1946, tr. Menaldumadeel 1911 Egbert Krikke, geb. Opsterland  1883.

Uit dit huwelijk:

1. NN Krikke, geb. Bussum  1920 (doodgeb.).