Hilje Arens en Hendrik Waldrix woonden in het huis, getekend nr. 116 te Nieuwolda. Lang geleden heb ik de samenstelling van hun gezin onderzocht. Ik kan me nog goed herinneren, hoeveel indruk het op me maakte dat zij véel jonge kinderen verloren. Meer dan dat nog, werd ik geraakt door de hardnekkigheid waarmee zij elke nieuw geborene naar hun respectievelijke ouders bleven vernoemen. Zo stierven er maar liefst vijf Martjes, voordat er in 1732 eindelijk een Martjen bleef leven. Gelukkig maar! Zij, het veertiende kind, werd mijn voormoeder. Het laatste van de in totaal 16 kinderen, kreeg de naam van een overgrootmoeder . Zij werd vernoemd naar Dewer van Lingen, de moeder van Remen Hindriks Camminge.

Arent Egges, zn. van Eggo Haijes en Hille Harmens, afkomstig uit Wagenborgen, woont tussen 1686 en 27 sep 1691 te Baamsum; woont in 1695 te Nieuwolda, overleden in maart 1695, begraven in mrt 1695 te Woldendorp. 

huwt kerk. op 8 april 1688 te Termunten

met Martien (Martjen) Hijbels (Hijbbels/Ebels/ Hibels/Hybels/Sijbels), (23 jaar) dr. van Hijbel Harmens  en Geertjen Waldriks, geb. circa  1665 te Woldendorp, bij de Swaaghzijl. Haar vader overleed in 1666, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op 5 november 1718. Boedel opgemaakt: bezat oa. huis en enig vee. Hendrick Waldriks was schuldeiser voor 429-1-0 en nog "een bed met sijn toebehoren". Martien werd begraven op 15 november 1718 (Martien Hijbbels, huisvrouw van Tidde Nantkes op Diepswal) te Woldendorp. 

In het DTB van Nieuwolda ontbreken een aantal dopen. De ouderlingen hebben in 1691 de namen van dopelingen, zoals door hun op losse papieren gevonden, door de schoolmeester in orde laten stellen. 1694 geen dopen. 

RA Wagenborgen: Fol.306 - 29 mei 1693 - Arent Egges en Martjen Hijbels (ehel.), bij de Raadsherentil, onder Nieuwolda, versetten aan Reint Oomkes en Geesjen Arents (ehel.) een stuk groenland, buitendijks gelegen onder Wagenborgen, te weten de helft van 7 deimt, ten noorden de Hereweg, ten oosten de versetter en consorten, ten zuiden den Cruisen Queller, ten westen Sijert Tijttens en consorten. Tijd: 6 jaar. Prijs: 200 car.gld. Getuigen: mr. Harmen Steffens en Peter Beerents. (Bron: CD Abels/Wagenaar)

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Egge Arents, geb. te Baamsum, ged. op 9 december 1688 te Termunten, ovl. (één week oud) te Baamsum, begr. op 16 december 1688 te Termunten.

2. Geertien Arents, geb. te Baamsum, ged. op 6 april 1690 te Termunten, ovl. (40 dagen oud) te Baamsum, begr. op 16 mei 1690 te Termunten.

3. Hilje Arents [I723], doopnaam: Hille, geb. te Baamsum, ged. Ned.Herv op 10  apr  1691 te Termunten,  begr. op 6 december 1765, kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en hoogstens 29 jaar oud) op 30 september 1711 te Nieuwolda met Hendrik Waldrix, zn. van Waldrick Nantkes en Remen Hindricks Camminge, geb. na 1682, ovl. (hoogstens 85 jaar oud) in 1767, begr. op 14 juli 1767 te Nieuwolda. Uit dit huwelijk 16 kinderen.

4. Geertjen Arents, ged. op 10 februari 1695 te Nieuwolda.

Generatie I

 

1. Frouwko Udema, geb. te Bellingwolde op 1868, ovl. (46 jaar oud) te Kropswolde op 1914, begr. te Kropswolde, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Hoogezand op 1892 met Annechien Duursema, geb. te Kalkwijk, gem.Hoogezand op 1867, ovl. (78 jaar oud) te Kropswolde op 1945. Uit dit huwelijk 9 kinderen. Frouwko had een fouragebedrijf in Kropswolde. Het gezin woonde daar in de helft van een boerderij bij het station, een voormalige melkfabriek.